Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

De kommunikativa utmaningarna för chefer och ledare är många och olika. Hur säkerställer du som ledare att du når fram med ditt budskap?

Effektiv kommunikation för ledare utvecklar du din förmåga att kommunicera rätt sak på rätt sätt, bland annat genom att:

 • Motivera medarbetare mot organisationens mål
 • Föra samtal så att du verkligen når fram med ditt budskap
 • Se till att ni får ut det bästa av samtalen i era möten
 • Förstå dig själv och andra och därefter anpassa ditt sätt att kommunicera

Huvudsyftet med programmet är att ge dig nya perspektiv samt retoriska verktyg för att motivera dina medarbetare.

Programinnehåll

Effektiv kommunikation för ledare är en praktisk utbildning som fokuserar på att stärka chefer och ledares kommunikation i situationer som är vanliga i en ledares vardag.

Programmets teman:

 • Övertygande presentation och retorik – hur du bygger upp en presentation och använder kroppen & rösten för att övertyga utan att övertala.
 • Möteseffektivitet – hur du lyssnar aktivt och ser till alla får komma till tals
 • Ett coachande ledarskap – hur du lyssnar aktivt, ställer öppna frågor och på så sätt hjälper människor att själva hitta lösningar.
 • Motivation och inspiration – hur du hjälper dina medarbetare att höja sina prestationer
 • Utmanande samtal – leverera svåra beslut och hantera konflikter
Rätt program för dig?

Programmet riktar sig till dig som är chef, ledare eller specialist som söker en fördjupning i kommunikation. Du kan leda eller vara medlem i en ledningsgrupp, styrgrupp eller projektgrupp. Du har också rollen att motivera andra medarbetare i organisationen.

Resultat

Du stärker din förmåga att mer medvetet och effektivt föra olika samtal med olika syften och du blir bättre på att motivera medarbetare i organisationen mot målen. Efter programmet har du stärkt din förmåga att föra effektiva samtal med medarbetare såväl som att främja en kultur med öppenhet och feedback.

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1969. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion.

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
 • Fördjupningskurser
 • Ledarskap
 • Öppen utbildning

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!