Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Den utveckling vi ser inom de kommunala företagen ställer krav på att du utvecklas som ledare. För att klara av dessa utmaningar, behöver du som chef vara beredd att bidra med ditt bästa möjliga ledarskap. Det kan handla om att ta ytterligare ett kliv i att förstå verksamheten från ett helhetsperspektiv, att bli tryggare i rollen som chef och ledare, eller hitta nya innovativa grepp att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare, medborgare och/eller kunder och det omgivande samhället.

Programmet är helt unikt på marknaden och har skräddarsytts för att tillgodose behoven hos de kommunala företagen. Det erbjuds inom ramen för Sobonas ledarskapsakademi, ett samarbete mellan Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisationen och SSE Executive Education, och har utvecklats i dialog med chefer i Sobonas medlemsföretag.

Programmets övergripande syfte är att stärka, lyfta och trygga det ledarskap som oftast är viktigast för en organisation – det nära ledarskapet som utövas ”i den första linjen”. En viktig utgångspunkt är att fördjupa förståelsen för hur samhället utvecklas och betona den viktiga roll som de kommunala företagen spelar i den.

Programinnehåll

Programmet har utvecklats i dialog med chefer i Sobonas medlemsföretag. I denna dialog har vi särskilt undersökt utmaningar och utvecklingsbehov för den viktiga, och ibland tuffa och utsatta, ledarroll som det innebär att utöva det nära ledarskapet ”i den första linjen”. Det är här såväl visioner som normer utvecklas i praktiken, och det är också här som de stora medarbetargrupperna finns.

Vi utgår från tre viktiga ledarskapsrelationer:

 • Att leda utåt (mot medarbetare och medborgare och/eller kunder)
 • Att leda åt sidan (att samspela och samverka med andra funktioner inom och utanför den egna organisationen)
 • Att leda uppåt (samspel med politiken, att förstå organisationens och sin chefs uppdrag, att hjälpa till med översättningen mellan det strategiska och operativa)

I dessa relationer uppstår ofta ett korstryck av olika förväntningar och krav som man som chef behöver förstå, balansera och navigera i. Därför står dessa relationer i fokus för detta ledarprogram.

Resultat för dig och din organisation
 • Programmets övergripande syfte är att stärka, lyfta och trygga det ledarskap som oftast är viktigast för en organisation – det nära ledarskapet som utövas ”i den första linjen”.
 • Vidare syftar det till att ge dig som deltagare en starkare helhetssyn på vad det innebär att vara chef och ledare ”i det offentligas tjänst” och vad det betyder att vara chef i en demokratiskt styrd verksamhet. Programmet bidrar till en ökad självkännedom om dina egna ledarprinciper och ledarkvaliteter samt ger möjlighet att definiera en egen syn på ditt chefs- och ledarskap.
 • Programmet ger dig också möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter.
Rätt program för dig?

Du är idag chef för medarbetare, och arbetar med uppdrag nära medborgaren och/eller kunder. Du har minst två års erfarenhet från att vara chef och har grundläggande kunskaper om arbetsrätt, kollektivavtal och arbetsmiljö. Akademisk examen är inte ett förkunskapskrav

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
 • Kommunala företag
 • Ledarskap
 • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Ort:
Kämpasten, Sigtuna
Datum:
10 februari - 27 oktober 2023
Språk:
Swedish
Pris:
35 000 SEK (Ex moms)
Kostnader för resor, kost och logi tillkommer

Alla datum

 • 10 februari, 2023: Live-online
 • 22 - 24 mars, 2023: Kämpasten, Sigtuna
 • 24 april, 2023: Live-online
 • 24 - 25 maj, 2023: Kämpasten, Sigtuna
 • 19 - 20 juni, 2023: Kämpasten, Sigtuna
 • 27 oktober, 2023: Live-online

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Informationsmöten

Det nära ledarskapet

Plats: - Mer info och anmälan