Beskrivning

Derivatinstrument är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för derivatmarknaden och dess produkter samt lära dig hur derivatinstrument kan användas för finansiell riskhantering och aktiv förvaltning.

Exempel på frågor som diskuteras i programmet är:

 • Vad kännetecknar terminer, optioner och andra typer av derivatprodukter?
 • Hur bestäms terminspriser och optionspriser?
 • Hur kan derivat användas för riskhantering?
 • Hur kan derivat användas för aktiva placeringsstrategier?
 • Vilken roll spelar volatiliteten för derivatmarknadens produkter?

Derivatinstrument ges som ett blended learning-program, vilket innebär en kombination av digitala undervisningsmoment, salsundervisning och eget arbete med uppgifter av olika slag.

Programinnehåll

Derivatinstrument utgörs av tre moduler:

Modul 1: Derivatmarknadens grunder (distansundervisning)

I den första online-baserade modulen går vi igenom derivatmarknadens funktionssätt och de grundläggande egenskaperna hos olika typer av derivatprodukter.

Modul 2: Derivatinstrument och riskhantering (salsundervisning)

Under den andra modulen, som ges under tre heldagar i sal, går vi igenom konstruktion, prissättning och användningsområden för terminer och optioner på aktier, index, valutor och råvaror. Fokus ligger framförallt på att förstå hur derivatinstrument kan användas i praktiska tillämpningar för finansiella institutioner och företag.

Modul 3: Tillämpade derivatstrategier (projektarbete)

I den tredje modulen arbetar du med ett individuellt Excel-baserat projektarbete med syfte att fördjupa din förståelse för hur derivatinstrument prissätts och hur de kan användas i praktiska tillämpningar. Projektarbetet fungerar också som examination. Uppgiften gås sedan igenom och diskuteras under ett webbinarium.

För mer information om programmets innehåll och upplägg, se programbroschyr.

Resultat

Lärandemål

Efter programmet kommer du att

 • förstå olika derivatprodukters konstruktion och egenskaper
 • kunna värdera de vanligaste typerna av termins- och optionskontrakt
 • förstå vilka faktorer som påverkar termins- och optionspriser
 • kunna hantera finansiella risker med derivatinstrument
 • kunna konstruera lämpliga optionsstrategier för olika marknadsutsikter
 • känna till hur volatilitetsmodeller kan användas för riskprognoser
 • förstå hur syntetiska instrument är konstruerade och prissätts
Rätt program för dig?

Derivatinstrument vänder sig till dig som har minst ett par års yrkeserfarenhet av finansiella och/eller ekonomiska frågor. Utbildningen är särskilt relevant för dig som arbetar med

 • kapitalförvaltning
 • finansiell rådgivning
 • aktie- makro- eller ränteanalys
 • finansiell riskhantering
 • corporate treasury

Programmet passar även dig som arbetar i någon annan roll där kunskap om derivatinstrument och dess användning är relevant.

Läs mer om samtliga program inom specialistområdet Finansiell ekonomi.

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Programmet omfattar cirka sju dagars arbetsinsats totalt, varav tre dagar med salsundervisning på plats, under en period på sju veckor enligt start- och slutdatum nedan.
Ort:
En kombination av undervisning på konferensanläggning i centrala Stockholm och live-online via Zoom samt självstudier.
Datum:
12 oktober - 05 december 2023
Språk:
Swedish
Pris:
42 000 SEK (Ex moms)
Programspråk är svenska och engelska

Alla datum

 • 12 oktober, 2023: digitalt
 • 7 november, 2023: digitalt
 • 9 november, 2023: digitalt
 • 14 - 16 november, 2023: Handelshögskolan i Stockholm
 • 5 december, 2023: digitalt

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Informationsmöten

Derivatinstrument

Plats: - Mer info och anmälan

Derivatinstrument

Plats: - Mer info och anmälan

Kontakta mig

Viktoria Norell

Account Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se