Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Civilingenjörsprogrammet är en ledarskapsutbildning i två delar speciellt framtagen för ingenjörer. Programmet stärker din kompetens inom affärsekonomi och affärsutveckling och kompletterar din högre tekniska utbildning med den företagsekonomiska kompetens som krävs för att leda verksamheten.

Civilingenjörsprogrammet del 1 – Affärsekonomi ger dig en ökad förståelse för hur affärsekonomi och verksamhetsstyrning utformas och används i olika typer av företag och organisationer. Med det ekonomiska språket kan du påverka verksamheten och driva dina idéer framåt.

Programinnehåll

Civilingenjörsprogrammet del 1 – Affärsekonomi har sitt fokus inom:

  • Affärsredovisning
  • Verksamhetsstyrning
  • Praktiska övningsexempel och projektarbete

Programmet är upplagt för att ge dig en förståelse för sambanden mellan olika ekonomiska enheter och ett övergripande, affärsmässigt tänk. Du kommer att få en solid genomgång av den ekonomiska begreppsvärlden och en ökad möjlighet att själv förstå, analysera och hantera utmaningar av affärsmässig karaktär.

Faktiska case från deltagarna används för direkt relevans och du kommer att få stor möjlighet att reflektera, få input på och dela erfarenheter med andra med liknande utmaningar som du själv. Modulstrukturen kommer att ge dig möjlighet att börja omsätta dina nya kunskaper och få feedback på dem redan under programmets gång.

Du hittar mer utförlig information om programinnehållet i programbroschyren.

Resultat

För dig

Efter utbildningen har du en ökad förmåga – och verktygen – för att analysera och lösa företagsekonomiska problem. Du känner dig bekväm med företagsekonomiska begrepp, kan fatta bättre grundade affärsbeslut och driva både dina idéer och verksamheten framåt.
Genom de andra deltagarna kommer du ha möjlighet att bygga ett värdefullt affärsnätverk som sträcker sig långt efter programmets avslut.

För din verksamhet

Civilingenjörsprogrammet rustar personer med ingenjörsbakgrund med rätt verktyg och perspektiv inför ett utökat affärsansvar och kvalitetssäkrar det affärsmässiga perspektivet hos chefer med teknisk bakgrund. Programmets struktur medgör att nya kunskaper omsätts snabbt i verksamheten.

Rätt program för dig?

Programmet vänder sig till dig som har några års yrkeserfarenhet och är utbildad civilingenjör, högskoleingenjör eller har motsvarande naturvetenskaplig högskoleutbildning.

Våra programrådgivare hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Nästan rätt? Se våra utbildningar inom general management >> eller ta en titt på programmet Affärsutveckling för ingenjörer – Civilingenjörsprogrammet del 2.

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Är ni fler som vill gå?

För verksamheter som har behov av att utveckla en större grupp medarbetare genomför vi även skräddarsydda program >>

= Innehållsfokus Ledarskap Styrning Affären
  • Ingenjör
  • Öppen utbildning
  • Styrning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Affärsekonomi för ingenjörer - Civilingenjörsprogrammet del 1

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Patricio Trujillo

Account Manager

Tel: +46 8 586 175 50

patricio.trujillo@exedsse.se

Kontakta oss