De skriver:

”Handelshögskolan i Stockholm har i över 100 år utbildat tiotusentals chefer på vetenskaplig grund. Sanningen är dock, precis som Einhorn framhåller, att vi inte vet exakt vad det är i våra utbildningar som ger de positiva effekterna som vi ser. Följande punkter kan nyansera bilden:

  • Utveckling av chefer i en alltmer komplex värld låter sig inte göras med en enkel kausalmodell.
  • Chefs- och ledarutveckling som drivs med en vetenskaplig bas kan utvärderas på många andra sätt än med evidensbaserade modeller. Samhällsvetenskaperna och humaniora är inte ovetenskapliga bara för att de inte är naturvetenskapliga.
  • Högkvalitativ utbildning består inte av fragmenterade och ovetenskapliga verktyg såsom inspirationsföreläsningar, självhjälpsböcker, chefsstilstest eller snabba knep att bli en bättre ledare. Sådana insatser kan förstås skapa nyfikenhet och inspiration till att söka vidare utveckling, men ska inte ses som seriös ledarutveckling.
  • Organisationer som investerar i utbildning av chefer och nyckelpersoner är kunniga köpare. De anser att chefer som utvecklar sin analysförmåga, sitt omdöme, sin empati och sin etiska kompass blir bättre i sina yrkesroller.”

Läs hela debattinlägget här.