Ständig utveckling ger resultat

NCC Strategic Leadership Program, eller SSE Executive Education-programmet, är sedan 30 år kärnan i NCC:s ledarutveckling.

– När vi utvärderat har alltid resultatet varit väldigt gott. Men – när någonting går och löper är det lätt att dra slutsatsen att det är gammal rutin. Därför är det viktigt att det händer nya saker så att alla skärper sig. En ny infallsvinkel som kräver något av åhörarna. I varje program har vi skruvat lite på upplägg och infallsvinklar. Det gäller att hålla organisationen på tå så att SSE Executive Education-utbildningen blir ett allt skarpare verktyg, säger Annika Wohlström.

Annika är nöjd med justeringarna.
– Vi har en konstruktiv enkel dialog med programledaren för att göra programmet relevant och strateginära. Jag tycker de har gott om resurser och är duktiga på den här typen programledning. De har också ett gott renommé och jag uppskattar kopplingen till Handelshögskolan.

Handelshögskolans spetskunskap skapar värde i verksamheten

Den akademiska kompetensen inom Handelshögskolan blir tillgänglig tack vare den gemensamma ägarstrukturen mellan SSE Executive Education och Handelshögskolan. Det har därför blivit naturligt för NCC att använda kontakterna för att vässa verksamheten. Institutionen för ekonomi anlitades till exempel för att hjälpa NCC att reflektera över affären inom Housing.

– De har både en akademisk kunskap och en mångårig blick för NCC. Det är en väldigt värdefull relation som vidareutvecklats och bidrar med värde, förklarar Annika.

Framgångsrikt konsortieprogram

NCC har nyligen avslutat ett mångårigt konsortium, ett gemensamt managementprogram hos SSE Executive Education på uppdrag av flera svenska företag. Deltagarna är erfarna chefer som behöver ta ett steg till: både uppåt och utåt. I programmet möter de andra företag, affärsmodeller och logiker. Deltagarna utmanas, utvecklas och vässas. Det har genererat mycket goda resultat och sådan mersmak att Annika nu skissar på ett nytt konsortium för att möta globaliseringen.

SSE Executive Education skapar resultat

Annika märker effekt av programmen på flera nivåer. Dels kursutvärderingarna, som hon läser med sunt förnuft och utforskande attityd för att se vad de verkligen står för:

– Det får gärna vara lite jobbigt och utmanande! Det är jättebra att deltagarna uppskattar programmet, men det säger inte att NCC får ut något av satsningen. Jag vill höra deltagarna reflektera på en högre nivå. Jag kan se förändringen när de använder tankeredskapen och modellerna i sina fördjupningsarbeten.

Hon noterar flera interna organisationseffekter:
– Deltagarna får en ny tyngd och auktoritet i sin egen organisation. De är upptagna chefer som jobbar mycket och om det ska vara motiverat att de lämnar arbetsplatsen och om cheferna ovanför ska ge utrymme, måste programmet både ha ett externt värde och kännas som en guldkant. ”Det är faktiskt SSE Executive Education, det är en fin chans jag får” tycker de.

Slutligen uppmärksammar Annika toppledningens attityd, vilken också ger effekter för hennes eget arbete. Talar de om programmet, har de respekt, finns det intressanta personer där, bygger programmet ett ledarnätverk?
– Det påverkar mig på många sätt. Bara en sådan sak som att vår finansdirektör kunde göra sig fri och gå på Nobelföreläsningen.

Kulturförändring för konkurrenskraft

Annika ser en stor potential i att släppa den svenska modellen och skapa nya vägar.
– Vi kommer inte klara konkurrensen när affärerna blir globaliserade. Underleverantörer och personal kommer från alla möjliga länder och förr eller senare kommer vi att ha dem som våra chefer. Vi har all anledning att vara ödmjuka och lära av andra.

Hon vill utmana den högsta nivåns chefer att gå utanför sina egna nätverk, lära och förstå samtiden.
– Vi slåss om de åtråvärda nyutexaminerade civilingenjörerna. Vi måste locka kvinnor; människor med andra efternamn än vad vi är vana vid; och många fler än de som redan jobbar hos oss. Och det är våra chefer som på många sätt utvecklar kulturen. Ledarskapet är a och o i verksamheten – att signalerna sänds och besluten tas. Om det inte är tydligt från toppen kan inte personalen bli effektiv.

För att klara omställningen krävs vägledning, och även här kopplar Annika in SSE Executive Education. Nyligen genomfördes ett strategiskt ledarutvecklingsprogram för HR-chefer i SSE Executive Educations regi.

– HR behöver stötta i förflyttningen och ta en mer utmanande och pådrivande roll i affären.

Nästa steg – ett internationellt program

Med omvärldsanalysen, den nya strategin och de goda erfarenheterna av konsortiet vänder sig Annika nu till SSE Executive Education för att få hjälp att starta ett nytt konsortium. Framför sig ser hon ett internationellt program som inte enbart består av svenska storföretag och där utbildningen självklart är på engelska.

– Det är symboliskt viktigt för mig att kliva utanför Sverige när vi går från olika affärsområden till en koncern. Att tänka lite friare, öppna upp och utmana oss.

Efter många års program har hon en målbild. Hon vill dra det nya programmet mer mot träning och skärpa profilen utifrån de deltagande företagens behov.

Erfarenheten har också visat att en optimal mix av företag i konsortiet är värdefull, så att deltagarna har frihet att dela reflektioner och prata om strategier utan restriktioner.

– SSE Executive Education är absolut en av mina partners. Vi har gjort bra saker tillsammans och jag får jättebra respons på frågor jag tar upp. SSE Executive Education är duktiga, lyhörda och hjälper till att omvandla det jag gör till ett praktiskt program med goda lösningar, avslutar Annika Wohlström.