Personer som lyckats med sin idrottskarriär har ofta haft ett hundraprocentigt fokus på den fysiska prestationen under många år, ofta redan sedan de tidiga tonåren. Att tänka på livet efter sporten, och hur en annan typ av karriär ska se ut har vanligtvis inte varit prioriterat. Omställningen efter en framgångsrik karriär kan därför bli omtumlande för många elitidrottare. För ett bra avstamp in i en ny karriär behövs nya förhållningssätt och verktyg. MDA är ett entreprenörsprogram som är skräddarsytt för att passa just tidigare elitidrottare.

Inför kommande programstart har flera komponenter i programmet utvecklats och förfinats, dels genom det nya samarbetet med EY, dels genom att Handelshögskolans forskningscenter SSE Center for Sports and Business nu involverats i programmet. Genom sin forskning bidrar detta till en ytterligare kvalitetsförstärkning. De forskare som driver centret är också fakultet i programmet. EY bidrar i sin tur med kunskap och erfarenhet från näringslivet.

– Deltagarna får ytterligare en viktig dimension i och med att vi förstärker programmet. Med EY får vi in en hög kunnighet i hur man ska tänka som entreprenör och hur man ska bygga bolag, både i Sverige och internationellt. Det är otroligt spännande att vi kan addera både erfarenheterna från Handelshögskolans forskningscenter och EYs erfarenheter från näringslivet. Ihop med Cruyff Institute, som står för specifika och viktiga erfarenheter från sportvärlden, kommer vi nu tillsammans att skapa och driva ett fantastiskt och unikt program, säger Erica Keim, Business Unit Director med ansvar för de satsningar som görs inom sportens värld vid Handelshögskolan Executive Education.

Egenskaperna man som elitidrottare har med sig är eftertraktade. I jämförelse med traditionella grupper så finns här en större och naturligare vana att både ta för sig och jobba i grupp.

– Det här är positiva och nyfikna personer, vana vid att målmedvetet driva projekt. Har man varit aktiv på elitnivå är man oftast en otroligt bra lagspelare. Det i sig är en värdefull kvalitet att ta med sig in i näringslivet eller offentliga sektorn. Det finns en vana att utgå ifrån och förstå att det är laget före jaget, säger Erica Keim.

Som kommersiell aktör är också EYs inträde i entreprenörsprogrammet viktigt. Programmet fokuserar på affärsmannaskap, ledarskap och styrning. Man arbetar utifrån hur företagande fungerar och hur man ska driva ett företag eller organisation framgångsrikt. Programmet är uppdelat i moduler och man studerar bl.a. ekonomi, juridik, strategi, affärsutveckling och marknadsföring.

Programmet ger deltagarna möjligheten att kombinera sina specifika erfarenheter från idrotten med högre kunskaper inom ämnena och även relationsbyggande med näringslivet.

Inför programstarten i april formar man nu deltagargruppen mycket noggrant för att den ska bli vass och dynamisk. En liten grupp om 10-12 personer tas in, och det ska vara en bra mix mellan personligheter. Utfallet på tidigare programomgångar har varit mycket lyckat, och programmet har bidragit till många framgångsrika karriärer utanför idrottens värld. Namnkunniga deltagare som Magdalena Forsberg, Peter Forsberg och Jonas Andersson har varit med. Jonas Andersson, som är f.d. hockeyspelare, har fortsatt studera och går nu Handelshögskolans Executive MBA-program.

Den sjätte omgången av programmet börjar i maj.