Utbildningsprogrammet vänder sig till chefer med teknisk bakgrund som leder innovationsprocesser och är ett erbjudande till medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

Den tredje programomgången startar 17 januari i Stockholm och fördelar sig över sammanlagt sex dagar fram till i början av maj 2019.

Välmeriterad programledare

Mattias Axelson

Mattias Axelson är doktor i företagsekonomi och högkvalificerad för det nya uppdraget.

“I dagens näringsliv är innovation nödvändigt – det vet alla. Men många chefer upplever att tiden, resurserna och kompetensen inte räcker till för att skapa de innovationer som kunderna efterfrågar och som behövs för att klara tillväxtmålen. Programmet ”Leda innovation” ska ge bra inblick i hur vi bäst kan bedriva det arbetet.”

Som verksam vid House of Innovation på Handelshögskolan i Stockholm arbetar han med tillämpad forskning och praktik för att göra organisationer mer innovativa.

” Jag brinner för att omsätta teorier i praktiken. Det är kul och meningsfullt eftersom det leder till nya insikter och innovativa resultat.”

Insikter om innovationsarbete

Genom utbildningprogrammet Leda innovation får chefer med ingenjörsbakgrund kunskap och inblick i vad de kan göra konkret i sina organisationer för att bidra till innovation. Målet är att bättre förstå utmaningar och möjligheter för att framgångsrikt driva satsningar på området.

Utmaningar inom innovation

Tidigare deltagare har varit samstämmiga i flera av de utmaningar de stöter på när det kommer till att leda innovationsprocesser: till exempel prioritering, förankring och samverkan. Några av de frågor som programmet behandlar är därför: