MarknadsföringOchPåverkanPåKonsument

Boken ”Marknadsföring och påverkan på konsumenten”, tar genom sina 15 kapitel på olika sätt upp temat kring hur konsumenten påverkas av marknadsföring. Ämnen som eMTM (electronic word of mouth), vänreklam (friendvertising), reklamkapital, mottagarvärde, emotionell smitta, signaleffekter, FAB (fading affect bias) och gratifikationsshoppning behandlas. Bokens artiklar är alla nyförfattade och speglar 17 doktoranders, docenters och professorers syn på hur marknadsföring, på ett eller annat sätt, försöker påverka konsumenters attityder och beteenden. Oavsett om du är lekman eller arbetar professionellt med marknadsföring eller kommunikation kommer du bli påverkad av de inspirerande kapitlen i ”marknadsföring och påverkan på konsumenten”. Som lekman blir det lättare att förstå sina beteenden bättre, som t.ex. varför du plötsligt faller för köpbegäret av något som du tidigare inte planerat genom att förstå vad det är som händer i mötet med reklam och marknadsföring.  Du har helt enkelt blivit påverkad. Som yrkesverksam inom området kommer du få nya perspektiv på fenomen inom marknadsföringen och nya infallsvinklar som med stor sannolikhet hjälper dig i din professionella utövning t.ex. genom att på ett strukturellt sätt hjälpa till att skapa ännu bättre reklam och kommunikation.

Boken utgår från att såväl marknadsförare som konsumenter behöver bättre kunskap om påverkan i marknadsföringssammanhang, samt att sådan påverkan är möjlig att hantera både i teori och i empiriska undersökningar. Boken redovisar ett flertal former för påverkan, exempelvis vad som händer i konsumentens möte med reklam, butiksmiljöer, säljare och egna vänner eller när man ger gåvor till sig själv.

Varje år ger SIR (Stockholm School of Economics Institute for Research) ut en årsbok med ett specifikt tema som ett antal forskare vid Handelshögskolan i Stockholm bidrar till genom nyskrivna artiklar på temat. Årsboken tillägnas en person som främjar ekonomisk forskning. Namnkunniga personer finns bland tidigare pristagare som Carl-Johan Bonnier, Anders Nyrén, Stefan Persson, Jacob Wallenberg, Fredrik Lundberg, Sören Gyll, och Antonia Ax:son.  Årets pristagare är Tomas Söderberg som genom Torsten & Ragnar Söderbergs stiftelser under många år aktivt bidragit till forskning inom konsumentmarknadsföring. Magnus Söderlund, professor vid Handelshögskolan och chef för CCM har agerat redaktör och även bidragit med tre kapitel i boken.

Författarna till SIR:s årsbok 2014 kommer från SIR:s Center for Consumer Marketing (CCM) och dess nätverk vid Handelshögskolan i Stockholm och andra institutioner i och utanför Handelshögskolan. Ett par av författarna har gedigna kunskaper även i psykologi då ett par kapitel i boken behandlar emotioner som uppstår i samband med reklam och dess eventuella påverkan på konsumentens agerande.

SSE Institute for Research (SIR) är en självständig forskningsstiftelse grundad 2010. Institutet har till ändamål att bedriva kvalificerad akademisk forskning inom det ekonomiska fältet som syftar till att förena vetenskalig stringens med empirisk relevans. I dess styrelse ingår professorer och andra representanter ur fakulteten vid Handelshögskolan i Stockholm. SIR uppmuntrar och bistår de vid institutetet verksamma forskarna i arbetet med att kommunicera sin forskning. Syftet med institutets publikationer är att sprida forskning och företag och samhälle.

Boken kan enklast köpas via förlaget Studentlitteraturs nättjänst eller genom olika nätbokhandlare. ISBN: 9789144105284