lakare_kvinna_org
Välkommen till ett av årets viktigaste symposier!

Initiativtagare

Astrid Seeberger Stig Nyman Hans Winberg
Docent, överläkare, författare Landstingsråd Generalsekreterare
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Stockholms läns landsting Leading Health Care


Klicka här för att anmäla dig redan idag!

Praktisk information om symposiet

Tid och plats: Lördagen den 1 februari 2014, kl. 12.30-16.30. Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65, Stockholm, Aulan. Vid frågor, kontakta Annemarie Brandt Symposiet är kostnadsfritt

Program: 12.30–13.00 – En återblick på det som häntVälkommen – Astrid Seeberger, Stig Nyman och Hans Winberg – Vad har hänt sedan Patientens pris? Maciej Zaremba, journalist.

13.00–14.30 – Perspektiv på styrning i vården. Mats Brommels, Prefekt LIME, Centrumchef MMC, KI (tbc) Hans Winberg, Ek. Lic. Stiftelsen Leading Health Care, Anna Krohwinkel, forskningsledare, Stiftelsen Leading Health Care och Mats Tyrstrup, Ekon Dr, Handelshögskolan i Stockholm.

14.30–15.00 – Kaffe och mingel

15.00–16.30 – Paneldiskussion (Moderator: Sara Gunnarsdotter) Catrine Jacobsson, vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet Emma Olmebäck, utredare, Svenska Kommunalarbetareförbundet Ingela Wiklund, ordförande Barnmorskeförbundet Ingemar Engström, ordförande, Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik Marie Wedin, ordförande, Läkarförbundet Emma Spak, ordförande, Sveriges Yngre Läkares Förening Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna

Med kommentarer från medverkande forskare samt Stig Nyman och Maciej Zaremba. Slutkommentar från initiativtagarna – Astrid Seeberger, Hans Winberg och Stig Nyman.

Människosamling-960x1381

Astrid Seeberger, Hans Winberg, Maciej Zaremba, Marie Wedin, Sineva-Ribeiro och Stefan Jutterdal

Arrangörer: Stiftelsen Leading Health Care och IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Stiftelsen Leading Health Care är en akademisk tankesmedja för fördjupad dialog om framtidens hälso- och sjukvård. I vården finns det ett behov av tankesmedjor med breda perspektiv.  IFL vid Handelshögskolan i Stockholm är en av Europas ledande leverantörer av program inom ledarskaps- och affärsutveckling, ekonomi och finans.

Missa inte :
Ekonomi på tvären – konferens 14 februari
– Ett nytt perspektiv på ersättningssystem för samverkan

Klicka här för mer information

sidtopp_logo - CopyIFL SV

podcast-runda-knappen_150x98 Lyssna på Hans Winberg där han pratar om gränsöverskridande organisering inom hälso- & sjukvårdssektorn.