Järnvägs-branschens framtid

Järnvägsbranschen i Sverige och Europa står inför stora möjligheter, men också stora utmaningar. Faktorer som övergripande samhällstrender och klimat- och hållbarhetsmål påverkar alla aktörer i branschen.

För att återställa, öka, och underhålla kapaciteten krävs stora kapitalinvesteringar. Det kommer även att kräva investeringar i att utveckla och stärka affärsmanaskap och ledarskap, och att rekrytera nya kompetenser. I jämförelse med andra länder i Europa, har Sverige kommit långt när det gäller nya samarbeten, konkurrensutsättning, och separation mellan ägarskapet av infrastruktur och tågoperatörer.  Vad kan vi i den svenska järnvägsbranschen lära av andra?  Vad kan vi bidra med för att utveckla en bättre framtid för branschen i hela Europa?

För att ytterligare stärka den svenska järnvägsbranschens aktörer i att bygga en ny framtid lanserar nu SSE Executive Education i samarbete med Tågföretagen Järnvägsbranschens Advanced Management Program.

Programmet är ett forum för kunskapsutveckling, lärande, och inspiration för alla aktörer i järnvägsbranschen. Det ger dig konkreta verktyg och förhållningssätt för att bidra till att stärka din organisation och ditt eget ledarskap, och utökar ditt nätverk. Under sammanlagt 12 dagar kommer du att bli intellektuellt utmanad för att tänka bredare, djupare och annorlunda – för att bli bland de bästa företrädarna för branschen.

Med Järnvägsbranschens Advanced Management Program skapar vi förutsättningar för vidgade perspektiv, ökad konkurrenskraft och lönsamhet för järnvägsbranschen som helhet, men även för företagen i vårt ekosystem.

Under programmets gång sker ett värdefullt erfarenhetsutbyte med andra deltagare och du skapar ett nätverk som fortsätter att bidra till din utveckling långt efter programmets slut.

Programmet består av fyra moduler baserat på fyra av de viktigaste områden som en ledning har att hantera. Tillsammans med erfarna programledare från Handelshögskolan i Stockholm och inbjudna experter skapar vi ett sammanhang mellan dessa fyra ämnen:

  • Vår omvärld: Järnvägen i samhället och framtiden
  • Konkurrenskraft och strategi: Branschposition, vilka resurspositioner som krävs för att nå den, och hur lägger vi en strategi för detta
  • Värdeskapande: Strategins finansiella konsekvenser, styrning och hur vi skapar värde åt våra kunder
  • Genomförande: Ledningens interna arbete, och hur vi kommunicerar internat och externt

Vad får du ut av programmet?

  • Fördjupade perspektiv om järnvägens konkurrenskraft, utveckling och värdeskapande i en föränderlig samtid
  • Konkreta verktyg för att bidra till ditt företags utveckling
  • Ökad förmåga att föra bättre samtal i ledningsgruppen
  • Ökad förmåga att bättre kunna kommunicera i ditt ledarskap, både internt och externt

Vem kan söka?

Ledande befattningshavare inom järnvägsbranschens aktörer i Sverige på ledningsgruppsnivå, i affärsledning, eller inom funktioner i infrastrukturförvaltare, tågoperatörer, entreprenörer, leverantörer, teknikkonsulter, samt huvudmän och politiska beslutsfattare.

Programanmälan

Programmet är sammanlagt tolv dagar, uppdelat på fyra moduler om tre dagar vardera.

Datum

Datum kommer. För mer information, kontakta oss gärna: programadvisors@exedsse.se

Pris

Programmet kostar 155 000 kr. Moms, samt eventuella kostnader för kost, logi och resor, tillkommer.Ola Eljertsson - SSE Executive Education

Kontakta mig

Ola Ejlertsson

Senior Account Executive

Tel: +46 8 586 175 12

ola.ejlertsson@exedsse.se