Berätta om ditt forskningsområde och din huvudsakliga inriktning.
Min forskning handlar om verksamhetsstyrning och hur det kopplar till två olika områden – kreativitet/innovation och sportklubbar. Jag är intresserad av att förstå och utveckla teorier kring hur verksamhetsstyrningens roll fungerar i organisationer där det inte är lätt att planera och följa upp. I kreativa innovationsprojekt är det svårt att förutsäga framtiden medan det i sportklubbar är svårt att styra på grund av spänningar mellan ideella logiker och mer kommersiella krav från sponsorer och mediapartners.

Vad är det viktigaste du för med dig från din forskning in i civilingenjörsprogrammet?
En viktig del är mitt intresse att kombinera praktik och teori. All min forskning utgår ifrån praktiska problem som finns i de organisationer jag studerar. Det kan handla om innovationsprojekt hos ABB Robotics eller utmaningar att hantera sportsliga kriser i en hockeyklubb som Färjestad BK. Jag älskar att diskutera deltagarnas utmaningar för att se om några av de teorier jag arbetar med kan appliceras för att få ökad förståelse!

Just nu arbetar du även i ett projekt inom flygindustrin kring management control, innovation och risk management. Det låter som ett paradexempel på hur ingenjörskonst och affärsutveckling kan samspela?
Ja, i den bästa världar är det så. Men vi är lika intresserade av att förstå när det uppstår krockar mellan ingenjörskonsten och de ekonomiska kalkylerna, och hur företag som GKN Aero hanterar dessa. Det finns spännande forskning som handlar om att komplexa organisationer måste ändra ledningssätt och styra genom nya paradoxala förhållningsätt. Istället för att välja antingen eller handlar det om att göra både och. Eller som en amerikansk kollega uttryckte det i en artikel i Harvard Business Review: ”In today’s competitive landscape it is all about being consistently inconsistant”.

Vilka skulle du säga är de viktigaste erfarenheterna som alumnerna tar med sig från civilingenjörsprogrammet rent generellt?
Det finns många olika saker och det kan säkert variera från person till person eftersom programmet innehåller så många olika moment. Dock har jag märkt att många alumner uppskattar hur vi visar sambanden mellan den externa redovisningen som återfinns i årsredovisningen och den interna styrningen som handlar om beteenden. Vi brukar använda metaforen med en läkare där den externa redovisningen med dess nyckeltal och finansiella samband hjälper oss att ställa en diagnos på patienten, och där den interna verksamhetsstyrningen sedan är den behandling vi ordinerar för att få patienten frisk.

Du är ju även gammal fallskärmsjägare, kommer deltagarna på Civilingenjörsprogrammet att få det extra tufft på dina pass?
Haha, vi får väl se! Nej, skämt åsido, allt har nog sin tid och plats. Möjligen kan man säga att fallskärmsjägarnas motto ”Vilja-Mod-Uthållighet” är något som alla kan applicera. Det krävs vilja och mod att våga sätta sig i skolbänken och ifrågasätta sina tidigare kunskaper, samtidigt som det krävs uthållighet för att klara av programmet och sedan applicera kunskaperna på sin arbetsplats så att de skapar värde.