Varför valde du att gå programmet?
När erbjudandet om denna tjänst först dök upp var jag skeptisk, men såg sedan utmaningen och potentialen i företaget och valde därför att i april 2011 att anta utmaningen i rollen som Regionchef Öst på Gunnar Karlsen Sverige AB. Regionen, som idag består av våra kontor i Stockholm och Mälardalen, led då av dåliga resultat, ineffektivitet och vikande orderingång. Initialt krävdes alltså stora utmaningar med förändringsprocesser och omorganisering. Min chef föreslog SBL Bygg & Fastighet för att det kombinerar nätverk och ledarskap inom branschen på ett balanserat sätt. Regionen har nu en stadig tillväxt i balans och hade 2013 en omsättning på 250MSEK med cirka 85st medarbetare. Gunnar Karlsen Sverige AB omsätter totalt cirka 680 MSEK och ingår som ett helägt dotterbolag i GK Koncern AS.

Generella intryck av programmet?
Mycket positivt, över förväntan. Allt upplevdes väldigt välgenomtänkt och balanserat mellan teori och praktik. Väldigt pedagogiskt upplägg med de olika modulerna, ekonomi, ledarskap, affärsmässighet.

Det var hög kompetens på föreläsare och kurshållare, det gav denna utbildning dess spets som jag upplever skiljer denna från andra liknande utbildningar. SBL-programmet kombinerar nätverk från branschen med affärsutveckling och ledarskap, det gjorde allt intressant med många givande diskussioner och inspel utanför föreläsningarna. I rollen som regionchef och i ledningsgruppen har jag använt många av de verktyg och kunskaper jag fick genom SBL.

Vad har du haft mest nytta av?
Förändringsprocesser: Jag har lärt mig förstå att de tar tid och är komplexa. Varför agerar en grupp som den gör? Andras delaktighet och närvaro är A och O. Kommunikation, jag har blivit mycket mer trygg i mitt sätt att kommunicera, mer kraftfullt genom övningen i att ge och ta emot feedback. Och att lyssna på olika nivåer. Vikten av att visa respekt för den som ställer en fråga. Sluta med det jag håller på med för tillfället och verkligen lyssna. Visa att jag bryr mig och är engagerad. Det har gjort skillnad i vardagen för mig.

Hur får du dem att fungera (förändringsprocesser)?
Vilja. Tro. Engagemang. Att öka förståelsen genom att berätta varför en förändring behövs och vad den leder till. Jag tror att många tappar det. Som ledare är mycket självklart, men för många är det helt nytt. Jag behöver backa bandet och förklara varför. Att min avsikt är att göra det bättre än vad det är nu. Förklara varför förändringen behövs.

Något annat du fick nytta av?
Ekonomimodulen gav värdefulla redskap för ekonomisk styrning. Avsnittet med balansräkningar var bra genomförd och utlärt av fantastiska kursledare. De var inspirerande. Överlag höjdes många områden ett snäpp. Storytelling för en ledningsgrupp. Strategiska frågor. Hur ser framtidens business ut? Rekrytering. Vilken kompetens behövs? Ledarskapsblocket var kul. Coaching kring svåra samtal fick jag användning för direkt.

De andra i gruppen?
SBL-programmet är knutet till branschen och jag fann snabbt ett givande nätverk med bra dynamik. Det var en bra nivå på de andra deltagarna och vi jobbade tätt tillsammans med stor öppenhet och tillit. Vi är en mindre grupp i gruppen som på eget initiativ kommer fortsatt att träffas.

Hur har det förändrat dig som chef?
Definitivt till det bättre, tror och hoppas jag. Jag känner en ökad kännedom om mina styrkor, svagheter och underliggande värderingar, vilket gjort mig tryggare i olika svåra situationer man ibland hamnar i som chef. I en modul lärde vi oss att det går att lyssna i olika nivåer, det var skrämmande lätt att känna igen i vissa situationer vi tränade. Bestämde mig att aldrig mer i lyssna nivå 1. (oengagerat). Känner också en större trygghet i ekonomiska beslut och har förståelse vilken påverkan det får på bolagets resultat- och balansräkning. Både ur ett kortare samt längre perspektiv.

<>Jag har efter kursen insett att lärdom och ledarskap handlar om att förändra och göra något annorlunda mot det man gjort tidigare, och det har jag verkligen gjort i samband med och efter detta program.

Har din arbetsgivare fått nytta av programmet?
Ja det vill jag definitivt tro. Jag har fått en ökad förståelse och insikt i de ekonomiska beslut och makroeffekter som kan påverka vår utveckling. Jag känner att jag personligen fått ett större välbefinnande, minskad stress och ökad närvaro i vardagen vilket gör att jag ser mer långsiktigt på min roll hos Gunnar Karlsen Sverige AB. Jag har idag fortsatt ansvar för Region Öst, och vi är idag en av de största aktörerna på vår marknad med en sund lönsamhet och tillväxt. En av anledningarna till att vi nått framgång är jag övertygad består i de verktyg, kunskaper och nätverk jag fick på SBL-programmet.

Råd till blivande programdeltagare?
Att satsa helhjärtat – då får du dubbelt tillbaks! Ge programmet tid – ibland undrande man lite kring tanken med vissa moduler till slut knöts allt samman på ett fantastiskt och man förstod att programmet är väl genomtänkt på alla delar. Det är så mycket bra input och verktyg att man nästan blir galen under kursveckorna, jag tänkte ”hur ska jag kunna lära mig att använda allt detta bra”. Det går så klart inte att ta åt sig allt, så efter varje modul gjorde en punktlista med ett par tre utvalda huvudpunkter som jag bestämde mig för att verkligen förändra, det funkade bra och har verkligen fått mig att ändra mitt ledarskap. Inse att du förmodligen valt att gå programmet själv, det är en investering för dig själv och för ditt företag. Det är inget program du ”sitter av” utan det krävs att du satsar och det är tidvis tuff. Men i gengäld får du otrolig resa och många nya insikter.

Motsvarade programmet mina förväntningar?
Med det jag hade hört och det renommé IFL och Handelshögskolan har i bakhuvudet så var mina förväntningar väldigt höga på detta program.  Men jag måste säga att de uppnåddes med råge. Jag var redan innan väldigt intresserad av utveckling av ledarskap och ekonomi, men allt lyftes till en nivå av absolut toppklass, mycket beroende av kompetenta kursledare och föredragshållare.

Relaterade program