Kajsa_RKajsa Räftegård, Vice President HR & Public Relations, KappAhl, gick Executive Leadership Program (fd Företagsledning ) på IFL vid Handelshögskolan våren 2011.

Chef för HR och PR, är inte det en ovanlig kombination?
Inte så ovanlig tror jag. Jag känner flera i den befattningen. För oss på KappAhl handlar det om ”employer branding” och att visa att det hänger ihop, att vi lever våra värderingar, både utåt och inåt. Det gör det lättare för medarbetarna att påverka. De känner sig inkluderade, vilket ökar trivseln.

Vad minns du särskilt från programmet?
Hur väl strukturerat, organiserat och utformat programmet var. Det jag bär med mig är en ökad insikt i hur företagets olika delar hänger ihop, till exempel hur logistik och marknadsföring påverkar mina kärnområden. Det gör att jag bättre förstår och kan bidra till företagets affär som del av företagsledningen.

Har programmet påverkat dig som HR/PR chef?
Ja, men det är svårt att sätta fingret på vad. Kan vara att jag lyssnar mer, är mer öppen för nya tankar…

Du har fått mer att associera till?
Just så. Jag har mer att hänga upp tankarna på. Strukturer och begrepp i huvudet som hjälper mig att förstå att jag inte förstår. Det gör mig till en bättre kollega.

Har du blivit tydligare som chef?
Ju mer jag förstår och kan relatera till hela företaget, ju bättre och tydligare blir jag i min roll. En ny helhetsförståelse har gjort mig än mer ödmjuk inför de komplexa utmaningar vi står inför. Det har programmet bidragit till, definitivt.

Du nämner utmaningar. Vad är den avgörande utmaningen för klädbranschen?
Att digitalisering skapar andra köpbeteenden är nog den största utmaningen. Konsumenter inspireras på nätet och köper på nätet i en helt annan utsträckning. Vi har öppnat onlinebutiker i de nordiska länderna och expanderar i Europa. Det är onekligen en spännande framtid som väntar.

I vilka situationer som chef har du haft användning av programmet?
Det mest påtagliga är mitt bidrag i företagsledningen. Programmets olika infallsvinklar har gett mig en ökad förståelse för helheten. Företag har belysts från alla håll; vertikalt och horisontellt, inifrån och ut. Nätverket med andra deltagare har jag också haft användning av. Alla som deltog i programmet ville vara en större del av företagen, utöver sin funktion. Det gav nya perspektiv. Intressant var också att lära sig mer om yrkesvalen bland deltagarna och få tillgång till olika persontyper.

Har programmet förändrat dig som chef?
Jag befinner mig på en ständig förändringsresa, som jag hoppas inte är slut. Om det har förändrat mig? Kanske att det påminde mig om att visa ödmjukhet och öppenhet inför omvärlden. Kanske att jag ser mitt arbete på ett annat sätt. Men jag tror på att växa gradvis. Inga drastiska förändringar. Därför är det bra med ett program som varar över tid. Även efter det att programmet är slut.  Från tid till annan använder jag mig fortfarande av strategiska modeller och perspektiv från programmet.

Bemöter du kunder på ett annat sätt?
Om du menar kundgrupper och inte enskilda kunder, så blev jag uppdaterad i programmet om trender, marknadsföring och hållbarhetsaspekten för att nämna några. Insikter att använda för att förstå kunderna bättre.

Vad är ditt råd till blivande programdeltagare?
Att passa på och vara fokuserad när du väl är där. Använd tiden för att reflektera. Det gäller också att avsätta mental kraft för att gå ett så innehållsrikt program. Ingenting blir sämre av att gå programmet, bara bättre. För att använda en gammal slogan: Just do it! Och effekten? Min erfarenhet är att insikterna kommer på kort sikt, men också efter ett tag. Det kan ta tid innan insikterna faller på plats och blir användbara på riktigt. Och en sak till. Fråga din chef om du får möjlighet att gå programmet. Om det inte går, fråga en gång till.

Något annat du vill tillägga?
Jag tycker att kombinationen av upplägg, administration och struktur gav bra förutsättningar för lärande. Det fungerade bra. För mig personligen väckte det lusten att lära mig mer om hur människor fattar beslut. Vad driver dem? Hur använder vi med- och motgångar för att komma vidare?

Relaterade program