SSE Executive Education i Stockholm har ingått ett partnerskap med BI Norwegian Business School och danska Forsikringsakademiet för att skapa ett helt nytt program för toppchefer inom försäkringsbranschen: Nordic Executive Insurance Programme.

SSE Executive Education har varit en föregångare och jobbat i 30 år med konsortiemodellen, där deltagare från företag i samma bransch får möjlighet att mötas och dela erfarenheter med sina branschkollegor. Det ger stort mervärde för deltagarna men också för branschens utveckling. Däremot är det är första gången som ett sådant här samarbete mellan utbildningsföretagen äger rum. I maj 2016 startar programmet med en modul som äger rum på universitetet i Sankt Gallen i Schweiz, världskänt för sin spetskompetens inom försäkringsekonomi. Därefter följer träffar i Oslo, Stockholm och Köpenhamn.

Norden – en marknad
Norden är i snabb takt på väg att bli en marknad. Det finns något gemensamt avseende värderingar och kultur som påverkar kunders preferenser och beteenden samt hur vi organiserar företag. Allt fler företag agerar som om Norden är en marknad, inte minst utifrån de skalfördelar som erbjuds. Även om man enbart fokuserar på ett av länderna så kommer man att påverkas av det här. Det blir inte relevant att enbart se på till exempel Danmark eller Sverige som enskilda marknader längre. Norden tar täten avseende innovation på områden som exempelvis digitalisering, och nya aktörer och förändringar som vi ser är på väg kan mycket väl komma i Norden först! Steen Michael Eriksen, CEO på Nordea Life and Pensions i Norge, har uttryckt det så här: – It is essential for top management to acquire external input on trends, consumer behavior, business models and digital development. Insight within these topics is imperative in order to challenge and develop the strategic agenda in their corporations. De behoven har vi velat fånga upp och det är därför vi har utvecklat ett gemensamt nordiskt toppchefsprogram för försäkringsbranschen. Diskussionerna har pågått i flera år och vi är väldigt glada över att vi nu har möjlighet att lansera programmet.

Ett unikt program
Det unika med det här programmet är främst att det bygger på nordiska marknadssituationer, inte en tysk eller amerikansk, samtidigt som den internationella aspekten givetvis finns med. Försäkringsbranschen ser annorlunda ut i olika delar av världen. Även om det är stor skillnad mellan bolagen i de nordiska länderna så överväger likheterna om man jämför med förhållandena i andra europeiska länder. Det finns en stor fördel i att lägga an ett nordiskt perspektiv och med det ökar behovet av att möta andra ledare som har nordiskt fokus och lära av varandra. Det handlar om att skapa verkligt värde på den framväxande nordiska marknaden.

Vill du läsa mer om programmet?