Som officer har Petronella Kjellberg Andersen lång erfarenhet av praktiskt och teoretiskt ledarskap, strategi, kommunikation, problemlösning och stresshantering. En bakgrund som kan bredda och komplettera IFL:s befintliga kompetens.

Efter officersutbildningen och 24 år inom försvaret var en fortsatt militär karriär vad som förväntades. Men den utmaning hon tidigare känt hade börjat vika och i arbetet på IFL såg hon en chans att applicera sina kunskaper i en annan kontext.

– Försvaret är en mycket bra skola för den som är intresserad av ledarskap. Jag brinner för utveckling av människor och organisationer och hoppas kunna bidra till att skapa skräddarsydda lösningar med maximal effekt, säger Petronella Kjellberg Andersen.

Petronella säger att hon kan bidra med berättelser från tjänstgöringen i Kosovo, Kongo eller Bosnien Herzegovina, men tillägger:

– Jag känner mig väldigt ödmjuk inför andras erfarenheter och berättelser och tror inte att det viktigaste alltid ligger i varifrån de kommer. Det gäller att dra ut essensen av lärdomarna, och att reflektera kring uppkomna situationer tillsammans. På så sätt kan intressanta erfarenheter lika väl ha inhämtats hemma på bakgården, i vardagen eller för den delen där ute i världen någonstans.

Du träffar Petronella i våra öppna och våra skräddarsydda program.