1. Handlingsnärvaro – möt vardagsledarskapets tempo och utmaningar med närvaro, fokus, klarhet och kreativitet som grundar sig i personliga värderingar

2. Tillitens kraft – släpp loss kraften i gruppen med tillit som bas och få meningsfulla möten som ger bästa möjliga gemensamma resultat

3. Relationens betydelse – mod att vara personlig som ledare och ta ansvar för jobbrelationerna får direkt genomslag i verksamhetens utveckling och resultat.

4. Strategiskt perspektiv – stanna upp, koppla samman punkterna, se helheten, ange färdriktningen och våga vara långsiktig.

5. Förändringens paradox – sluta jaga framtiden, framgång och arbetsglädje börjar här och nu.

 

Ledarskap genom personlig utveckling

SSE Executive Educations program ”Ledarskap genom personlig utveckling” bygger på ökad självinsikt och ger dig verktyg att utveckla dig själv och din organisation efter din personliga ledarstil.

Läs mer om programmet >>