Att tala om det ”svenska ledarskapet” blir lite som att tala om ”svenska värderingar”. Alla känner intuitivt vad det är, men ombeds man att förklara blir det svårare. För SSE Executive Education omfattar det svenska ledarskapet främst ett inkluderande förhållningssätt, en djup tilltro till människans egen förmåga och ett genuint fokus på hållbarhet.

– Förr kunde du som chef ha en ganska god överblick över såväl ditt företag som konkurrenterna och samhället du verkade i. I dag går utvecklingen så otroligt mycket snabbare och är så enormt mycket mer mångfacetterad att du som individ inte har en chans att hänga med. Du är helt enkelt tvungen att lita på andra. Här kommer det traditionella svenska ledarskapet in, ett ledarskap som alltid har bottnat i just tilltron till människans förmåga, säger Anders Richtnér, vd för SSE Executive Education, och även docent vid Handelshögskolan i Stockholm.

För att möta efterfrågan på ledarskap enligt ”den svenska modellen” lanserar nu SSE Executive Education sitt Executive Management Program, EMP, i en internationell version, anpassad för erfarna chefer som arbetar i antingen svenska organisationer utomlands, eller utländska organisationer med verksamhet här i Sverige.

– Styrkan i SSE Executive Educations program ligger i den nära kopplingen till forskningen på Handelshögskolan. Utifrån vetenskapen gallrar vi fram de modeller som faktiskt fungerar. Och våra deltagare testar inte modellerna på fiktiva problem och scenarion, utan på sina egna, verkliga, utmaningar. Det här sättet att arbeta gör oss unika i svensk ledarskapsutveckling, och är anledningen till att vi år efter år rankas som etta i Norden på executive education av Financial Times, säger Robert Nobel, programansvarig för Executive Management Program på SSE Executive Education.


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Richtnér
Vd för SSE Executive Education
Tel: 073-659 77 27
E-mail: anders.richtner@exedsse.se

Robert Nobel
Programansvarig för Executive Management Program International Edition
Tel: 070-583 58 08
E-mail: robert.nobel@exedsse.se

Relaterade program