Det är en tuff dom som Joakim Jansson och Marie Andervin ger till svenska ledare och styrelsemedlemmar. Många har nämligen inte hängt med i utvecklingen – något som kan ge ödesdigra konsekvenser både på kort och lång sikt.

– Det är lätt att slappna av när man sitter på stora marknadsandelar. Vissa bolag har blivit lite för nöjda och har inte arbetat proaktivt för att möta kundernas behov. Ta bara taxiindustrin där Uber tog hela användarupplevelsen till en ny nivå. Det skakade om hela branschen och visade att de andra aktörerna inte haft en tydlig omvärldsförståelse. Det går inte att vara dålig på bitar som service, användarupplevelser och kundkontakt. Den tiden är över nu, säger Joakim Jansson.

Joakim och Marie släpper boken ”Att leda digital transformation” som lotsar ledare genom förändringsprocessens tre faser, samt ger de verktyg som krävs för att leda en framgångsrik transformation. Boken används även som kurslitteratur på SSE Executive Educations nya program med samma namn. Att målgruppen för såväl boken som programmet är styrelsemedlemmar, företagsledare och beslutsfattare på svenska företag är ingen slump. Det är högst upp i hierarkin de stora förändringarna måste ske.

– Styrelserna i Sverige måste göra sin hemläxa och inse att transformationen gäller alla. Alla måste förbättra sin kunskap för att de själva ska vara konkurrenskraftiga i en styrelse eller ledningsgrupp, säger Joakim.

Marie tillägger:
– I Sverige har vi varit fantastiska när det kommer till startups de senaste åren. Men när det gäller traditionella företag går det för långsamt. Allt fler undersökningar visar att svenska bolag halkar efter i ett internationellt perspektiv, det är skrämmande. Det är därför viktigare än någonsin att ta in de här frågorna i ledningsrummen. Ju högre upp – desto bättre.

Peter Myhrström är ansvarig för programmet ”Att leda digital transformation” på SSE Executive Education:

– Den digitala transformationen är något som alla instanser i näringsliv och samhälle måste förhålla sig till. Här talar vi inte endast om digitaliseringen som nya sätt att kommunicera eller samla och behandla data, utan digitalisering som en integrerad del i affärsmodellen och, i slutändan, något som företag måste behärska för sin överlevnad, säger han.

För att starta transformationsresan behöver bolaget en gemensam syn på vad digitalisering är för just dem. Många lever dock i villfarelsen att digitalisering handlar om ett IT-projekt eller kommunikationsprojekt. Men faktum är att en smart transformation innefattar i princip samtliga områden – allt ifrån bolagets värderingar, strategiarbete, organisation, processer, infrastruktur, data och analys och vidare till erbjudande och intäktsmodell, kontaktytor och relationsarbete.

– Digital transformation handlar i liten utsträckning om ettor och nollor. Det viktiga är att förändra individen och kulturen i bolaget. När en styrelse väl har bestämt sig för att anpassa verksamheten till en digitaliserad värld är första steget att se över var de befinner sig, vilka åtgärder som behövs och ta fram en plan för att jobba steg för steg och kompetensutveckla på alla nivåer. Alla måste vara med – från styrelse till programmerare och receptionister, säger Marie Andervin och fortsätter:

Ett bra exempel på ett traditionellt bolag som lyckats i sin digitala transformation är Trelleborg. Industriföretaget har insett vilka åtgärder som behöver genomföras och ledningen har stöttat medarbetarna internt och arbetat intensivt med kompetensutveckling på alla nivåer.

Trelleborg har mycket gemensamt med de övriga svenska bolagen som lyckats med sin digitala transformation. Ofta finns det flera gemensamma nämnare. Joakim och Marie listar de viktigaste punkterna för företag som lyckats hänga med i utvecklingen:

 • De ser sanningen i vitögat och utgår från verkligheten.
 • De ser att digitaliseringen påverkar hela bolaget – från värderingar till det interna arbetet och i kommunikationen och mötet med marknaden.
 • De är dynamiska och flexibla och använder sig av omvärldsanalyser för att tidigt identifiera vilka förändringsvågor de ska ta.
 • De arbetar aktivt för att stärka medarbetarnas kunskap för att kunna ta sig an förändringsvågorna och ser dessutom skillnad på digital kompetens och digital kunskap. Om personalen inte får en stimulerande miljö att verka i kan de aldrig bli digitalt kompetenta.
 • De tar ett gemensamt ansvar och anställer inget ”digitalt alibi”.
 • De förstår att de behöver bli snabbare samt mer agila och flexibla.

SSE Executive Education har sedan 60-talet hjälpt företag genom olika typer av transformation, exempelvis genom sina konsortieprogram som stöttar svenskt näringsliv i internationalisering. Konsortieprogrammen tas fram av SSE Executive Education tillsammans med partnerorganisationer, som alla delar en långsiktig syn på strukturerad chefs- och ledarutveckling. Programmen ger deltagarna ett berikande erfarenhetsutbyte mellan företag och organisationer samt en möjlighet att påverka utbildningens utformning.


Faktaruta:

 • SSE Executive Education lanserar nu det nya programmet ”Att leda digital transformation”
 • Programmet rustar dig som ledare med hållbara strategier och metoder för att leda din organisation mot digital mognad.
 • Programmet innehåller bland annat digitala inspirationsföreläsningar med best practice case, digitala verktyg för att mäta en organisations digitala mognad, nyckelfaktorer och verktyg för att driva digital transformation, framtagandet av en strategisk handlingsplan för att leda digital transformation i er organisation.
 • Programmet riktar sig till personer med ansvar och mandat att driva organisationers utveckling och digitala transformation.
 • Mer info: http://exedsse.se/program/digital-transformation/

Podcast:

Lyssna gärna på SSE Executive Educations podcast om digital transformation med Joakim Jansson och Marie Andervin samt Åsa Paborn, publiceringschef på UR: http://exedsse.se/en-podd-om-digital-transformation-kanske-var-tids-storsta-affarsmassiga-utmaning/