– Näringslivet är i stort behov av den här typen av utbildning, som fokuserar på konkreta metoder för att förstå och agera i den digitala transformationen. Decoding X kommer att vara Nordens främsta plattform där morgondagens ledare möts och stärker såväl sitt ledarskap som sin innovationskapacitet. Detta sker med stöd från ett internationellt nätverk av föreläsare knutna till Handelshögskolan och Decoding X, säger Anders Richtnér, associate professor och VD för Handelshögskolan Executive Education.

Professor Robin Teigland, Handelshögskolan är sedan tidigare engagerad i utvecklingen av Decoding X och Ingår också som fakultet i utbildningen. Med stöd av Vinnova har Decoding X under våren bland annat genomfört en serie workshops med representanter från storbolag, startups, politisk- och offentlig förvaltning, i syfte att utveckla konceptet.

– Globalisering, exponentiell teknikutveckling, digitalisering och ökat fokus på hållbarhet är bara några av de drivkrafter som akut utmanar dagens ledare. Här krävs förmågan att fatta snabba beslut och skapa nytt, samtidigt som man vågar satsa långsiktigt. Därför förses deltagarna med verktyg för att inte bara följa med i samhällsförändringen, utan för att kunna leda den, säger Klara Adolphson, medgrundare av Decoding X.

Utbildningsprogrammet Decoding X kommer att starta sin första programomgång i mars 2018.

Se även:
Digital transformation för ledare

För ytterligare information:
Anders Richtnér, VD Handelshögskolan Executive Education
073-659 77 27, anders.richtner@exedsse.se

Klara Adolphson, grundare Decoding X
070-384 48 66, klara@decodingx.com

Claudia Olsson, grundare Decoding X
070-439 19 75, claudia@decodingx.com

www.decodingx.com