Varje höst anordnar Handelshögskolan i Stockholm mässan Academic Fair för sina nya studenter. För andra året i rad passade vi på SSE Executive Education på att göra en mindre enkätundersökning på plats, där vi bad studenterna svara på frågor om hur de ser på sin framtid avseende bl.a. anställningsformer och viktiga ledaregenskaper. För oss är det intressant att se vilka värderingar och preferenser som nyblivna studenter – d.v.s. blivande anställda, företagare och chefer på några års sikt – kommer in med och även få en uppfattning om eventuella förändringar över tid.

I år har vi haft möjlighet att jämföra resultatet mot förra årets, vilket är särskilt intressant då Handelshögskolan inför höstens terminsstart gjort medvetna satsningar på att locka studenter utifrån en bredd av drivkrafter, så som t.ex. intresse för globala utmaningar och socialt entreprenörskap.

Nedan är några nedslag från årets enkätresultat.

Fortsatt lärande viktigare än lön

Möjligheter till “Fortsatt kompetensutveckling” är vad studenterna uppskattar kommer att vara den främsta parametern för att välja arbetsgivare efter examen. Det var det högst rankade svarsalternativet på frågan ”Vad kommer att vara viktigast för dig när du väljer arbetsgivare efter examen?”. “Lön” kom först på fjärdeplats (16,4%) efter “Karriärsutveckling på företaget” (20%) och “Ett hållbart synsätt” (18,2%). Året innan uppskattade studenterna istället att lön skulle vara viktigast för vilken arbetsgivare man väljer (37%), följt av “Karriärsutveckling på företaget” (32,6%) och “Fortsatt kompetensutveckling” på tredje plats (29%).

Att starta upp något nytt lockar mest

Man ska dock inte räkna med att dessa studenter kommer att söka sig en anställning efter studierna. Av olika arbetsformat är “Startup/Entreprenör” det överlägset mest lockande alternativet (46,3%). En bra bit efter, på andra plats, kom “Managementkonsult” (18,5%) följt av “Egenföretagare” (13%), “Finans och bank” (11,1%) och “Industri” (5,6%). Så kanske kommer vi möta dessa studenter som leverantörer, partners eller konkurrenter snarare än kollegor framöver.

Mjukare ledaregenskaper i topp

Vad är bra ledarskap enligt dessa studenter? En relevant fråga för dagens chefer, som nu så smått börjar stöta på “generation Z” ute i arbetslivet.

På frågan “Hur viktiga tror du att följande egenskaper är hos framtidens chefer och ledare?” fick årets studenter bedöma åtta ledaregenskaper på en femgradig skala, från “Helt oviktigt” till “Mycket viktigt”. Så här stor andel av studenterna uppgav maxalternativet “Mycket viktigt” för framtida chefer och ledare på respektive ledaregenskap: ”God lyssnare” (71,9%), ”Empatisk/förstående” (63,2%), ”Tydligt ledarskap” (56,1%), ”Kommunicerade värderingar” (54,4%), ”Bra på att ha många bollar i luften” (50%), ”Förmåga att delegera” (50%),”Snabbt beslutsfattande” (19,3%) och ”Planerande och tar steg för steg” (15,8%). Årets studenter slår därmed ett slag för mjukare ledaregenskaper.

 

viktiga ledarskapsegenskaper enligt nya studenter 2018 - graf

Fortsättning följer

Våra enkätundersökningar görs på en mindre skara elever (58 elever deltog i årets upplaga) och vi har än så länge bara 2018 och 2017 års resultat att jämföra, så självklart ska vi akta oss för att dra några större växlar gällande resultatet. Det kan också hända mycket med en persons värderingar under studietiden. Men vi kommer att fortsätta ställa frågor och samla in svar utifrån vår nyfikenhet kring hur förväntningarna på chefer och ledare kommer att se ut i våra svenska organisationer framöver.


Se till att ditt ledarskap håller sig relevant äver tid.