Forskning och erfarenhet
Vår verksamhet bygger på den kvalificerade vidareutbildning i finansiell ekonomi som Handelshögskolan har erbjudit i olika former sedan början av 1990-talet. Programmen bedrivs i mycket nära samarbete med de högt rankade och ansedda institutionerna vid Handelshögskolan i Stockholm: Finansiell ekonomi, Redovisning och finansiering samt Nationalekonomi.
Vi samarbetar även nära med Institutet för finansforskning, SIFR. Genom att kombinera resultatet från den finansiella forskningen med förståelsen för de utmaningar som våra kunder möter, erbjuder vi innovativa och kvalificerade utbildningar inom finansiella ekonomins alla ämnesområden. Vi ger länken mellan den akademiska världen och den praktiska tillämpningen.

logo-sifr

Swedish House of Finance
Ett nationellt cen­trum för finansmarknadsforskning bildades i Stockholm förra året, där Handelshögskolan i Stockholm och SIFR tilldelats betydande forskningsanslag. Namnet på centret är Swedish House of Finance. Denna stora satsning ger Handelshögskolan möjlighet att erbjuda ännu mer kompletta utbildningar och att alltid erbjuda högsta kvalitet i våra program. Det gör oss till norra Europas ledande aktör för forskning och vidareutbildning inom finansiell ekonomi.

logo-shof