Du lär dig att analysera olika typer av finansiella instrument och får en detaljerad förståelse för hur effektiv kapitalallokering på en global finansmarknad bedrivs. Du får också en djupare förståelse för kvantitativa analysmodeller, med särskilt fokus på området finansiell riskhantering. Vår pedagogik bygger på en interaktiv blandning av teoriföreläsningar och kvantitativa tillämpningsövningar.

Programmen inom området Investment Management är speciellt relevanta för dig som arbetar med kapitalförvaltning, aktieanalys, ränteanalys, risk management, finansiell rådgivning, reglering samt investment banking.

Undervisningen leds av erfarna lärare och forskare från Handelshögskolan i Stockholm.

Johan Nordlund - SSE Executive Education

Kontakta mig

Johan Nordlund

Program Director

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se