ingrid-och-anders_press_webbAllt sedan Handelshögskolans kvalitetsackreditering EQUIS förnyades i början av 2014 har Handelshögskolans strategi varit att integrera och förankra dotterbolaget för vidareutbilding, dåvarande IFL nu SSE Exeutive Education, i skolans kärnverksamhet.

”Mitt uppdrag var tydligt: Se till att bolaget blir en del av Handelshögskolan. Tillsammans med mina medarbetare har vi nu åstadkommit just det. Vi har bytt namn, sjösatt en ny organisation, utökat samarbetet med många spännande kunder, och flyttat in i helt nya lokaler i Handelshögskolan på Sveavägen 65”, säger Ingrid Engström. ”Det är med varm hand jag nu lämnar över stafettpinnen till Anders Richtnér som varit en nyckelperson i samarbetet med Handelshögskolan och som jag vet kommer att göra ett fantastiskt arbete när bolaget nu går in i nästa fas.”

Anders Richtnér är docent vid Handelshögskolan och har länge verkat i gränssnittet mellan akademi och näringsliv. Han är verksam som forskare på Center for Innovation and Operations Management och har varit ”visiting research scholar” vid Babson College i USA där han också är Social Innovation Fellow. Anders har i många år varit djupt involverad i SSE Executive Education där han arbetat både med försäljning och programutveckling och känner organisationen och medarbetarna väl.

”Jag ser fram emot att få leda verksamheten vid SSE Executive Education in i nästa fas. Ingrid har gjort ett enastående arbete och lagt en solid grund som jag nu får förmånen att utveckla vidare så att SSE Executive Education ännu tydligare förankras i Handelshögskolans övriga verksamhet”, säger Anders Richtnér, tillträdande VD för SSE Executive Education.

I och med VD-bytet går alltså SSE Executive Education in i en ny fas där internationaliseringen och integrationen i Handelshögskolan kommer att spela stor roll. Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan och styrelseordförande för SSE Executive Education, ser med tillförsikt på framtiden.

”Ingrid har med sitt målmedvetna arbete åstadkommit en genomgripande förändring av organisationen. Det var nödvändigt och har banat väg för en spännande utveckling de närmaste åren. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med Anders Richtnér ta SSE Executive Education ut i världen och fortsätta hjälpa nya och befintliga kunder i näringslivet att stärka sin konkurrenskraft”, säger Lars Strannegård.

SSE Executive Education är Nordeuropas ledande partner för executive education och rankad som bäst i Norden inom ledarskap och affärsutveckling enligt Financial Times. Här integreras den akademiska forskningen med näringslivet. SSE Executive Education utvecklar ledare med fokus på spetsområden som innovation & entreprenörskap, hållbar tillväxt och finansiell ekonomi, samt ökar konkurrenskraften hos företag, organisationer och offentlig sektor genom kraftfull transformation.

För mer information, vänligen kontakta Ingrid Engström på ingrid.engstrom@exedsse.se och 072-545 60 05.