Handelshögskolan i Stockholms Diplomutbildning för finansanalytiker ger dig djup konceptuell förståelse för de begrepp och metoder som används på finansmarknaden idag, både i detalj och i stort. Programmet behandlar sju ämnesområden (totalt 32 programdagar) vilka du kan läsa under ett år eller utspridda över längre tid. Det går även bra att läsa enbart delar ur diplomutbildningen (se broschyr för mer info).

Programinnehåll:

  • Portföljförvaltning
  • Derivatinstrument och riskhantering
  • Ränteinstrument
  • Makroekonomisk analys
  • Redovisning och finansiell analys
  • Företagsvärdering
  • Corporate Finance

Utbildningen sker under ledning av lärare och forskare från Handelshögskolan i Stockholm och dess nätverk. Föreläsningarna varvas med olika övningar, bl a datorbaserade övningar där vi arbetar med riktiga modeller och aktuella marknadsdata. Dessa övningar är en direkt koppling mellan teori och praktik och ger dig nya verktyg i ditt arbete.

Genomför du diplomutbildningen med godkänt resultat på samtliga 7 tentamina erhåller du diplom från Handelshögskolan i Stockholm. Vi samarbetar även med Sveriges Finansanalytikers Förening och du har möjlighet att erhålla AFA (Auktoriserad Finansanalytiker) och CEFA (Certified European Financial Analyst).

För vem:
Programmet riktar sig till dig som har en högskoleexamen och flera års yrkeserfarenhet av finansiella/ekonomiska frågor.

Läs gärna mer om vårt specialistområde Finance

Fakta:

Nästa programstart:

32 programdagar under perioden 17 nov 2016 - 10 okt 2017
Ort:
SSE Executive Education, Sveavägen 63, plan 1, Stockholm
Datum:
17 november 2016 - 10 oktober 2017
Språk:
Svenska och engelska
Pris:
213 000 SEK (Ex moms)
Programspråk är svenska och engelska. Kostnad för litteratur och lunch tillkommer. Programmet ges som dagkonferens.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Informationsmöten

Diplomutbildning för finansanalytiker

Plats: SSE Executive Education, Sveavägen 63, Stockholm - Mer info och anmälan

TorbjörnSallström

Program Director

Torbjörn Sällström

Torbjörn Sällström is an experienced program director for executive education programs in Finance, specializing in financial economics. Torbjörn has also worked 10 years in the financial services industry as a financial analyst.

Läs mer om Torbjörn Sällström

ViktoriaNorell

Kontakta mig

Viktoria Norell

Client Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se

JohanNordlund

Kontakta mig

Johan Nordlund

Specialized Client Director & Program Director

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se