Öppna program och diplomutbildningar

Våra öppna program inom finansiell ekonomi och risk management är till för enskilda individer. Samtliga program ligger på en kvalificerad nivå, ges regelbundet och varierar i längd från en till flera veckor.

Program inom Investment Management:
Diplomutbildning för finansanalytiker
Portföljförvaltning och riskhantering
Ränteinstrument och makroanalys
Advanced Investment Management

Program inom Corporate Finance:
Diplomutbildning för finansanalytiker
Företagsvärdering och företagsfinansiering
Finansiell analys

Program inom Risk Management:
Risk Management for executives
Risk Management i offentlig sektor

Skräddarsydda program

Vi har skräddarsytt program för kunder i hela Europa, bland annat inom områdena kapitalförvaltning, kreditanalys, Private Banking, Fixed Income, Risk Management, Corporate Finance och Customer Relationship Management. Behöver ert företag ett utvecklingsprogram anpassat till er organisation och era utmaningar – kontakta gärna oss!

JohanNordlund

Kontakta mig

Johan Nordlund

Specialized Client Director & Program Director

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se

EricaKeim

Kontakta mig

Erica Keim

Business Unit Director

Tel: +46 70 856 19 56

erica.keim@exedsse.se